30/04/20

אישור למרכז האקדמי רופין לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד (Nursing) ל-"בוגר במדעי הסיעוד" (Bachelor of Science in Nursing)

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל אודות בקשת המרכז האקדמי רופין, והיא מחליטה כלהלן:

  • לאשר למרכז האקדמי רופין לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון (S.N.) בסיעוד (Nursing) ל-"בוגר מדעי הסיעוד" ( Bachelor of Science in Nursing) , ולהסמיכה להעניק תואר בתוכנית זו.