30/04/20

אישור לעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חומרים מתקדמים (Advanced Materials Engineering) לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חומרים (Materials Engineering)

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, והיא מחליטה לאשר לעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חומרים מתקדמים (Advanced Materials Engineering) לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חומרים (Materials Engineering).