18/02/20

אישור לקבלת פטור של שליש מנקודות הזכות לתואר ראשון על בסיס לימודים לא-אקדמיים בבית הספר למוזיקה רימון בתוכנית לתואר ראשון (B.Ed.) בחינוך מוזיקלי במכללה האקדמית לחינוך לוינסקי

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה לאשר ללוינסקי להעניק פטור של עד שליש מנ"ז  לתואר ראשון בחינוך מוזיקלי עבור בוגרי ביה"ס למוזיקה רימון.