13/05/14

אישור לקיום צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר במדעים" B.Sc. בביוטכנולוגיה ימית ותוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר במדעים" B.Sc. במדעי הים והסביבה הימית של המרכז האקדמי רופין

 

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למרכז האקדמי רופין לקיים צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר במדעים" B.Sc. בביוטכנולוגיה ימית ותוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר במדעים" B.Sc. במדעי הים והסביבה הימית, בהתאם למתווה לתוכנית אחידה ללימודי קדם רפואה (Pre-Med) במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (מתווה מקורי).