27/09/16

אישור לקיים צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Med.Lab.Sc.) למדעי המעבדה הרפואית לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,   והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דב ליכטנברג על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש, ולאמץ את המלצתו בנושא.
  2. לאשר לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לקיים צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Med.Lab.Sc.) במדעי המעבדה הרפואית.