18/07/17

אישור לקיים תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב בזמן חלקי במכללה האקדמית תל-אביב-יפו

בישיבתה ביום כ”ד בתמוז תשע”ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו”ל בדבר בקשת המכללה האקדמית תל אביב-יפו לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב בזמן חלקי והיא החליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית תל אביב-יפו לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב בזמן חלקי (פריסה של יומיים בשבוע, 12 סמסטרים, ארבע שנים), בכפוף להחלטת המל”ג מיום 27.10.2015 מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקי.