14/01/20

אישור לשנקר הנדסה. עיצוב. אמנות לשינוי שם התוכניות לתואר ראשון (B.Sc.) ותואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה ב-"הנדסת פלסטיקה ופולימרים" – Polymer and Plastics Engineering ל-(B.Sc./M.Sc.) בהנדסת חומרים פולימרים – Polymer Materials Engineering

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל אודות בקשת שנקר, והיא החליטה כלהלן:

  • לאשר לשנקר לשנות את שם התוכניות לתואר ראשון (Sc.) ולתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה ב-"הנדסת פלסטיקה ופולימרים"- Polymer and Plastics Engineering, לתואר ראשון (B.Sc.) ותואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה ב-"בהנדסת חומרים פולימרים-  Polymer Materials Engineering, ולהסמיכה להעניק תואר בתוכניות אלו.