04/03/14

אישור מועמדותה של חברת מל"ג לשעבר, פרופ' בתיה לאופר, כחברה בוועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), החליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות את חברת מל"ג בעבר, פרופ'  בתיה לאופר, כחברה בוועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, משפטי, רוח ואמנות, וזאת בהתאם לסעיף 13 א(2) בסדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות שלה.