23/05/17

אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה את בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 23.5.2017 בנושא הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים והחליטה לאשר אותו.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' מיכל טמיר- בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט-יו"ר
  • פרופ' גיא דוידוב – הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים
  • ד"ר חאלד גנאים – הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
  • גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר, רכזת הוועדה