06/02/18

אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת להסמכה להעניק תואר ראשון (B.EM.S.) ברפואת חירום

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי חקלאות ושלוחות מחו"ל שדנה בבקשת המכללה האקדמית צפת להסמכה להעניק תואר ראשון  B.EM.S.)) ברפואת חירום  והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה הבא לבדיקת תוכנית הלימודים:

  • פרופ' יהושע שמר, יו"ר מועצת המנהלים, אסותא מרכזים רפואיים, ופרופ' מן המניין לרפואה פנימית בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב – יו"ר
  • פרופ' קובי פלג, מנהל המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה שבמכון גרטנר וראש התוכנית הרב-תחומית לניהול מצבי חירום ואסון בבית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' מאיר אורן, לשעבר מנהל בית החולים הלל יפה ומנכ"ל משרד הבריאות.