09/08/16

אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת ההכרה של המרכז האקדמי שלם

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה להכרה הסמכה ורישוי מיום   19.7.2016 והיא החליטה לאמץ את המלצת הוועדה ולאשר את הרכב הוועדה לבדיקת ההכרה של המרכז האקדמי שלם, כלהלן:

  • פרופ' אהרון שי מאוניברסיטת תל אביב – יו"ר הוועדה להכרה
  • פרופ' מאיר זמיר מאוניברסיטת בן גוריון – יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים במזרח תיכון במרכז האקדמי שלם
  • פרופ' יהודה גלמן מאוניברסיטת בן גוריון – יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים בפילוסופיה ובהגות יהודית במרכז האקדמי שלם
  • פרופ' (אמריטוס) סטיוארט כהן מהחוג למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן