12/02/19

אישור מינוי סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי להסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות

בישיבתה ביום ז’ באדר א’ תשע”ט (12.2.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת יו”ר ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, כלהלן:
1. למנות סוקרות לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית תל-חי להסמכה להעניק תואר שני ללא תזה (M.A) בטיפול באמצעות אומנויות- טיפול באומנות.
2. לאשר את הסוקרות הבאות:
• פרופ’ אפרת הוס – ראש המגמה לטיפול באמנות בחוג לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון
• ד”ר עדנה ניסימוב נחום – המכון לטיפול באמצעות אמנויות- המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין