31/05/16

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת לוינסקי לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לפתוח מסלול עם תזה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך, לבדיקתם של שני סוקרים.
  2. לאשר את הסוקרים כלהלן:
  • פרופ' צ'ארלס גרינבאום מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית
  • פרופ' ג'ודי אורבך מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ומהמכללה האקדמית אחוה.