06/03/18

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים ובכימיה

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר אישור מינוי הסוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת תל אביב להסמכה להעניק תואר ראשון B.Sc.)) במדע והנדסה של חומרים ובכימיה והיא החליטה כלהלן:

  1. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' אמיל זולוטויאבקו – הפקולטה למדע והנדסה של חומרים, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל
  • פרופ' נורית אשכנזי – המחלקה להנדסת חומרים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  1. לבקש מהסוקרים במסגרת כתב המינוי להתייחס לשאלת שם התוכנית ומשמעותו.