18/08/20

: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ולאשר את הרכב הוועדה שהוצע לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל שבשומרון לפתוח תואר שני עם וללא תזה בסוציולוגיה אנתרופולוגיה כלהלן:

  • פרופ' אורלי מירון, החוג המשולב למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר
  • פרופ' רחל שרעבי , ראשת החוג לסוציולוגיה אנתרופולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון

פרופ' יעל קשת, ראשת החוג לסוציולוגיה, המכללה האקדמית גליל מערבי