24/04/18

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ועסקים להסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בדבר אישור מינוי סוקרים לבדיקת הסמכת המרכז האקדמי למשפט ועסקים להעניק תואר שני (.M.A) ללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות והיא החליטה לאשר את הסוקרים הבאים:

  • ד"ר אייל להב – ראש המחלקה למימון ושוק ההון, המסלול האקדמי המכללה למינהל
  • ד"ר כורש גליל – המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב