15/11/16

אישור מינוי סוקרים לבדיקת חידוש ההסמכה של הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים בבקשת הקריה האקדמית  אונו להעניק תואר ראשון (B.A.)  בפרסום ותקשורת שיווקית, והיא מחליטה להעביר את התוכנית לבדיקתם של שני סוקרים, כלהלן:

  • פרופ' שמואל ליימן-ווילציג – אוניברסיטת בר אילן
  • פרופ' אייל בילוגורסקי – המרכז הבינתחומי הרצליה