23/05/17

אישור מינוי סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב-תחומית

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא מחליטה לאשר את שמות הסוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של שנקר בי"ס גבוה להנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב- תחומית, כלהלן:

  • פרופ' פיליפ רנצר – ביה"ס לאמנויות – אוניברסיטת חיפה.
  • פרופ' עדו בראל – המחלקה לאמנות – בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים.