11/12/18

אישור מינוי סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה במסגרת קבלת החלטות בנוהל מיוחד, לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאמנות ולאשר את הרכב הסוקרים המוצע לבחינת הארכת ההסמכה של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני  (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי, כדלקמן:

  • פרופ' משה ישראלשוילי – ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב
  • ד"ר עידית כץ – המחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון