18/07/17

אישור מינוי סוקרים לבקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) בהערכה בחינוך

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. למנות שני סוקרים לבדיקת מתן ההסמכה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) בהערכה בחינוך.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' מרדכי מירון – ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב (ליווה את המכללה גם בשלב הקודם).
  • פרופ' הלנה דה סיביליה – המחלקה לפיתוח וייעוץ אירגוני, המכללה האקדמית עמק יזרעאל.