16/10/18

אישור מינוי סוקרת לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים להמשיך לקיים תוכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בספרות והבעה ליסודי (א'-ו') במסגרת מח"ר בקמפוס (לנשים/גברים)

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בדבר אישור מינוי סוקרת לבדיקת בקשת מכללת סמינר הקיבוצים להמשיך לקיים תוכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בספרות והבעה ליסודי (א'-ו') במסגרת מח"ר בקמפוס (לנשים/גברים) והיא החליטה לאשר את הסוקרת הבאה:

  • פרופ' אילנה אלקד להמן – החוג לספרות, מכללת לוינסקי לחינוך