28/06/16

אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת אוניברסיטת תל אביב לשנות את סימול התואר – השני באדריכלות מ- (M.Arch.) ל (- M.A. )

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה להעביר את בקשת אוניברסיטת תל אביב לשנות את סימול התואר השני באדריכלות מ-(M.Arch.) ל-(M.A.) לבדיקתו של הסוקר הבא:

  • פרופ' צבי אפרת – המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל אקדמיה לעיצוב ירושלים