28/06/16

אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקיים אשכול לימודים בניהול נדל"ן בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות, והחליטה כלהלן:

  1. למנות סוקר לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקיים אשכול לימודים בניהול נדל"ן בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול.
  2. לבקש מד"ר דן בן שחר מאוניברסיטת תל אביב לבצע את הסקירה.