09/03/16

אישור מסמך הבנות ליישום המתווה למכינות הקדם-אקדמיות בין מל"ג/ות"ת, הקרן לחיילים משוחררים ומשרד החינוך

ות"ת מברכת על מהלך העברת  המכינות הקדם אקדמיות לאחריות על של מל"ג/ות"ת החל משנה"ל תשע"ז ומאשרת את מסמך ההבנות ליישום המתווה למכינות הקדם אקדמיות אשר הוסכם בין מל"ג/ות"ת, הקרן לחיילים משוחררים ומשרד החינוך, והמצורף כ"נספח א" להחלטה זו.

באחת מהישיבות הקרובות יובא לאישור מל"ג וות"ת המתווה המפורט לרפורמה  במכינות, לרבות עקרונות מודל התקצוב החדש.