18/02/20

אישור סוקרות לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחינוך

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מישיבתה ביום 18.2.2020  בנושא אישור הסוקרות המוצעות לבחינת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחינוך, והיא מחליטה לאשר את שמן כלהלן:

  • פרופ' אורית איכילוב – בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' אורה פלג – המכללה האקדמית עמק יזרעאל