14/01/20

אישור סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בספרות עברית

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה לאשר את שמות הסוקרים לבדיקת  בקשת אוניברסיטת  אריאל בשומרון לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בספרות, כלהלן:

  • פרופ' זיוה שמיר – המחלקה לספרות, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' שולמית אליצור – החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית