19/05/15

אישור סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים במתכונת חד-חוגית

ביום 19.5.15 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית  לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל בעניין בקשת אוניברסיטת תל אביב לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים במתכונת חד חוגית והחליטה לאשר את הסוקרים הבאים:

  • פרופ' משה אייזנברג, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
  • פרופ' אלי אגיון, המחלקה להנדסת חומרים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב