18/11/14

אישור סוקרים לבדיקת תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית של מכללת לוינסקי לחינוך

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את שמות הסוקרים שהוצעו לבדיקת בקשתה של מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית.
  2. לאפשר לסוקרים לבחור האם לעבוד יחד כצוות ולהגיש חוות דעת משותפת למל"ג או לעבוד כל אחד בנפרד.
  3. הסוקרים יודיעו האם לדעתם יש צורך לשלוח את התוכנית לבדיקתו של סוקר נוסף, מומחה בתחום האנגלית.