08/09/15

אישור סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.P.T.) בפיזיותרפיה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. למנות צוות סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.P.T) בפיזיותרפיה, כלהלן:
  • ד"ר תמר יעקב – ראש התוכנית לתואר שני בפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון
  • ד"ר דריו ליברמן – החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת ת"א
  1. לבקש מהצוות לבחון, בין היתר:

א.         את מקומות ההכשרה המעשית שמציעה התוכנית וזאת בהתאם להחלטת מל"ג מיום 11.2.2014 בנושא: "הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה" (ועדת איסקוב), ולקיים ביקור במוסד.

ב.         לבדוק שנקלטו בתוכנית מרצים בעלי תואר דוקטור המלמדים קורסים קליניים תיאורטיים וזאת על מנת לעמוד בדרישות הוועדה מתאריך 29.1.13.