18/01/17

אישור סוקרים להערכת מרכז המחקר הלאומי להנעה אלקטרוכימית

ות"ת מחליטה לאשר את הרכב הסוקרים הבינלאומיים בתחום הערכת מרכז המחקר הלאומי להנעה אלטרוכימית:

  • Tetsuya Osaka – Director of Research Organization for Nano and Life Innovation, Wasada University, Japan (specialization: applied electrochemistry).
  • Stephen J. Harris – Materials Science Division, Lawrence Berkeley Lab, Berkeley, USA (specialization: applied physical chemistry).
  • Thomas Fuller – School of Chemical and biomolecular engineering, Georgia Tech, USA (specialization: electrochemical systems for energy conversion and storage, batteries and fuel cells).
  • מריה לוינסון-אור, האגף להערכת איכות והבטחתה – תרכז את הוועדה