19/05/15

אישור סוקרים לקראת מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לשוני (ערבית-עברית-אנגלית) של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות  והיא מחליטה לאשר את הסוקרים שהוצעו לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לשוני (ערבית-עברית-אנגלית) של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה, לקראת מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן, כדלקמן:

  • פרופ' אשר לאופר – החוג ללשון עברית, האוניברסיטה העברית.
  • פרופ' ענת סטבנס – החוג בהוראת אנגלית, המכללה האקדמית בית ברל
  • ד"ר בסיליוס בוארדי – המחלקה לערבית, אוניברסיטת בר אילן; החוג להוראת שפות זרות, מכללת אורנים