08/07/20

אישור פרסום והרשמה להעניק תואר ראשון בניהול מידע וידע של המכללה האקדמית גליל מערבי. -מסמך מס' 4743

  1. בישיבתה ביום 08.07.2020 בדנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון, דו-חוגי (A.) בניהול מידע וידע.

 

  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.

תוצאות הצבעה

6 בעד – פה אחד