22/06/16

אישור פרסום והרשמה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית

  1. בישיבתה ביום 22.6.16 דנה ות"ת בבקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, המשפטיים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית.
  3. כמו כן, כדי שלא תגרם פגיעה בציבור הסטודנטים ולאור המחסור עליו הצביע משרד הבריאות במקומות ההכשרה המעשית, על המרכז ללימודים אקדמים באור יהודה להבטיח שקיפות מלאה למול הסטודנטים בהתייחס לקשיים ולאפשרותם להמשיך להתמחות לאחר התואר.