24/03/15

אישור פרסום והרשמה לשנת הלימודים תשע"ו לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Mus.) במוסיקה רב-תחומית של הקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה לאשר לקריה האקדמית אונו רישום לשנת הלימודים תשע"ו לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Mus.) במוסיקה רב תחומית.  פתיחת התוכנית בשנה"ל תשע"ו הינה בכפוף לכך שהתוכנית תתקיים בקמפוס הקריה האקדמית אונו (לא יתאפשר לקיים את הלימודים מחוץ לקמפוס).