13/05/14

אישור פרסום והרשמת תלמידים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות – דרמה תרפיה למטפלים בעלי תעודה, של המכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו עד כה.
  2. לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות – דרמה תרפיה למטפלים בעלי תעודה במכללה האקדמית תל-חי.
  3. מעתה ואילך, תוצמד בדיקת התוכנית לשלבי הבדיקה בהם מצויה התוכנית המלאה המתקיימת במוסד.