14/07/15

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראה ולמידה של מכללת לוינסקי לחינוך

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללת לוינסקי לחינוך לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראה ולמידה.