23/06/20

אישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לא-אקדמיים לבוגרי תוכניות תעודה ולימודים רלוונטיים בתוכנית לתואר ראשון B.Ed.F.A. בהוראת אמנות הבמה בסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. לאשר בשלב זה רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א במסגרת מתן פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לא-אקדמיים לבוגרי תוכניות תעודה ולימודים רלוונטיים בתוכנית לתואר ראשון B.Ed.F.A. בהוראת אמנות הבמה בסמינר הקיבוצים.
  2. למנות סוקר מומחה לבדיקת הבקשה ולשוב ולדון בנושא לאחר קבלת חוות דעת.