09/04/14

אישור רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור ל"ד לשנים תשע"ה-תשע"ו-תשע"ז

ות"ת מחליטה לאשר את המלצות הוועדה התחומית הבודקת את המועמדים למלגות אלון מחזור ל"ד (לשנים תשע"ה-תשע"ו ותשע"ז) כפי שהוצג בפניה במסמך מס' 3578.

 

ות"ת מברכת את הזוכים ומאחלת להם הצלחה רבה בהמשך דרכם האקדמית.

 

ות"ת רושמת לפניה כי תוגש לה באחת הישיבות הקרובות  הצעה לשינוי התקנון של מלגות אלון, בהתאם להחלטה העקרונית שהתקבלה בנושא.