18/11/14

אישור שמות סוקרים לבדיקת בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בתולדות האמנות

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את שמות הסוקרים שהוצעו לבדיקת בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתולדות האמנות במתכונת דו-חוגית.
  2. שמות הסוקרות יישארו חסויים בפני המוסד.