10/12/13

אישור שני סוקרים לבדיקת הארכת ההסמכה הזמנית של תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תכשיטים, המתקיימת בשנקר, בי"ס גבוה להנדסה. אמנות. עיצוב

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה למנות שני סוקרים לבדיקת הארכת ההסמכה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תכשיטים המתקיימת שנקר יב"ס גבוה להנדסה. אמנות. עיצוב.   הסוקרים שמונו:

  • פרופ' חיים פינקלשטיין – המחלקה לתולדות האמנות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (אמריטוס)
  • ד"ר ראובן זהבי – המחלקה לצורפות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים