12/12/13

אישור שני סוקרים לבדיקת הארכת ההסמכה הזמנית של תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב-תחומית, המתקיימת בשנקר, בי"ס גבוה להנדסה. אמנות. עיצוב

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה למנות שני סוקרים לבדיקת הארכת ההסמכה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב-תחומית המתקיימת בשנקר בי"ס גבוה להנדסה. אמנות. עיצוב.   הסוקרים שמונו:

  • פרופ' פיליפ רנצר – ראש החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' מילי הר – תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים