26/04/17

אישור תוספת מלגת אלון בתחום המדעים המדויקים לתשע"ח

לאור העובדה לפיה  שלושת מועמדי אוניברסיטת תל-אביב שהוגשו למלגת אלון לשנת תשע"ז (מחזור השנה הקודמת), לא הובאו לדיון ולשיפוט, מאשרת ות"ת תוספת של מלגת אלון אחת בתחום המדעים המדוייקים וההנדסה לשנת תשע"ח וזאת למועמד אחד מבין שלושת ממועמדי תשע"ז של אוניברסיטת תל אביב.

אישור זה הינו בכפוף לכך שימצא מועמד ראוי למלגה בהתאם לקריטריונים ולניקוד שקיבלו המומלצים לזכיה לשנת תשע"ח, ובהתאם לתנאי מלגת אלון.

עלות מלגת אלון היא בגובה עלות העסקת המלגאי/ית לתקופה של 3 שנים בתוספת מענק מחקר חד פעמי לתחומים הניסויים בגובה של 170,000 ₪.