25/09/19

אישור תוספת 5 מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות לשנת תש"ף

בישיבתה ביום 25.9.19 דנה ות"ת בתוספת של 5 מלגות בתר דוקטורנטיות מצטיינות לתש"פ וזאת בהמשך להמלצת ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות, לפיה במחזור תש"פ לפחות 25 מועמדות מבין כל ה- 29 המועמדות שהוגשו היו ברמה טובה מאד וראויות למלגה, מחליטה ות"ת להגדיל את מספר המלגות שינתנו לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות בתש"פ ב-5 מלגות נוספות , ובסה"כ יינתנו 25 מלגות לשנת תש"פ.

עלות 5 המלגות הנוספות עומדת על 730 אש"ח לשנה והיא תוקצה מסעיף 4.20 "קידום וייצוג נשים במערכת ההשכלה הגבוהה"