03/01/18

אישור תקציב פעילות שיווק ומיתוג לסטודנטים בינלאומיים

בהמשך להחלטות מל"ג וות"ת בישיבותיהן מיום 22.6.16 ומיום 19/7/16בהן נקבעה המדיניות  בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל ,לרבות התייחסות להקמת מערך לאומי לשיווק ומיתוג לסטודנטים בינלאומיים, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 2.8.17 לפיה הוקצה תקציב לשנת תשע"ח לטובת קידום נושא הבינלאומיות, הכולל מיתוג ושיווק מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לסטודנטים בינלאומיים, מחליטה ות"ת:

לאשר מסגרת תקציבית על סך 1 מיליון ₪ לטובת גיבוש אסטרטגיית מיתוג ושיווק של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית לסטודנטים בינלאומיים ,הכוללת את הסעיפים הבאים:

  • עריכת מחקר שוק מקיף לזיהוי, פילוח ואפיון של קהלי היעד המתאימים של סטודנטים בינלאומיים ברחבי העולם שעל מל"ג/ות"ת לפנות ולכוון את מאמצי השיווק שלה.
  • פיתוח מיתוג ייחודי ומתאים למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
  • פיתוח אסטרטגית שיווק ברורה המתארת את הדרך היעילה והאפקטיבית ביותר לשווק את מדינת ישראל כיעד לימודים בינלאומי עבור קהלי היעד הרלוונטיים .
  • יצירת תכנית שיווק המתארת את מפת הדרכים לביצוע אסטרטגית השיווק בין השנים

2018-2022 לרבות הפעילויות הנדרשות, לוחות זמנים, תקציבים נדרשים, מדדים להצלחה

Performance Indicators  Key ,  ומיפוי של הארגונים והספקים הרלוונטיים אשר יוכלו לסייע ביישום התכנית .