28/10/14

אי-הארכת ההרשאה שניתנה למרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי

 

א.         המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 28.10.2014  בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בענין ההרשאה שניתנה בשנת 2011  למרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים  ספציפיים )הנדסת אלקטרוניקה, פיסיקה) באופן עצמאי.

ב.         המועצה להשכלה גבוהה מחליטה שלא להאריך את ההרשאה מטעמה למרכז האוניברסיטאי  אריאל בשומרון להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי,  וזאת לאור הנימוקים הבאים:

  • מסגרת ההרשאה שניתנה בשנת 2011 למרכז אוניברסיטאי אריאל בשומרון להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי, התפרסה על פני 3  שנות מעקב,  שבאו אל סיומן.
  • המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון הוכר ע"י מל"ג יו"ש כאוניברסיטה בינואר  מאז, המוסד אינו מגיש עוד תיקים לקידום לדרגת פרופסור למועצה להשכלה גבוהה  (וגם לא למל"ג יו"ש).

ג.          המועצה מחליטה לידע את אוניברסיטת אריאל על ההמלצה מיום 1.10.2014  בעניין תיקון סעיף ה'  בתקנון למינוי פרופסורים –  אישור מינוי דרגת פרופסור לחבר סגל המחזיק בדרגת פרופסור ממוסד להשכלה גבוהה מוכר אחר.