20/03/18

אי-מתן אישור למכללה האקדמית ספיר לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון (B.A.) ב"שיווק טכנולוגי" ל"ניהול ושיווק היי טק"

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 26.12.2017 בנושא שבנדון. לאחר עיון בבקשת המכללה ובחוות הדעת התכנונית מיום 18.12.2017 לבקשה זו, החליטה המל"ג לא לאשר את שינוי השם המוצע מן הנימוקים הבאים:

  1. בהתאם לחוות הדעת מאגף התכנון בות"ת, המדיניות היא לא לאשר קיומן של תוכניות לימודים נוספות בתחום הניהול, בפרט לא תוכניות ברמת תואר ראשון.
  2. שינוי המילה "טכנולוגי" למילה "היי טק" איננה שינוי סמנטי בלבד ובהינתן שהתוכנית נשארה זהה לתוכנית שאושרה בשמה המקורי, לא מצאה הוועדה סיבה לאשר את השינוי הנ"ל ולו גם בשל החשש להטעיית הסטודנטים. זאת ועוד, השם הקיים משקף טוב יותר את תכני התוכנית מהשם המוצע.