20/06/17

אי-מתן אישור למכללה האקדמית צפת לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות לדתות ורוחניות

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,   בנושא בקשת המכללה האקדמית צפת לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות לדתות ורוחניות, והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה ולא לאשר את הבקשה לאור העובדה כי אין הלימה בין השם המוצע החדש לבין התכנים שיש בתוכנית הלימודים.