19/07/16

אפשרות להגשת תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה במדעי הבריאות והשיקום – בקשת הקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום י"ג בתמוז (19.7.16) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל באפשרות להגשת תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה במדעי הבריאות והשיקום, בקשת הקריה האקדמית אונו, ועמידת הבקשה במתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה. המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאשר את "מדעי הבריאות והשיקום" כתחום בעל התכנות אקדמית ללימודים לתואר שני.