17/03/15

אשור ות"ת לבקשת המוסדות להשכלה גבוהה לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להעניק תואר בתוכניות לימודים לתואר שני

בהמשך להחלטת המל"ג מיום 10.9.13 מחליטה ות"ת כי אין מניעה מצדה, לאשר את החלטת המל"ג להעניק לחמש אוניברסיטאות )האוניברסיטה העברית בירושלים,  אוניברסיטת חיפה,  אוניברסיטת בן גוריון בנגב,  הטכניון , אוניברסיטת בר אילן)   אוטונומיה לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני,  קצוב ל 3 שנים ומותנה בתנאי מל"ג למתווה האוטונומיה.