14/01/15

בדיקת היתכנות (RFI) לקבלת הצעות לפיתוח מערכת ממוחשבת לאבחון לקויות למידה באוכלוסייה הכללית, אשר תכלול גם פיתוח מערכת לאוכלוסייה הערבית

 

  1. ות"ת עודכנה בפגישות שהתקיימו עם הנהלת המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו) לצורך קידום פיתוח מערכת אבחון ללקויות למידה בקרב סטודנטים מהמגזר הערבי.
  2. אם הדיונים עם מאל"ו לא יעלו הסכמה לצאת לדרך בטווח של 6 שבועות, דהיינו עד ליום 19.2.15, ות"ת מסמיכה את מינהל המל"ג לצאת להליך בדיקת היתכנות (RFI) לפיתוח מערכת ממוחשבת לאבחון לקויות למידה באוכלוסייה הכללית, אשר תכלול גם פיתוח מערכת לאוכלוסייה הערבית.
  3. תוצאות ה-RFI יובאו בפני ות"ת לצורך החלטה על המשך התהליך ובחינת מימונו טרם יציאה להליך התקשרות.